test

Výpočet brzdících procent

Zadej rychlost: km/h
Zadej potřebná procenta: %
Zadej skutečná procenta: %
Nelze použít na vyjmenované vlaky, které naleznete v tabletu: přepisy/předpisy ČD/odbor 18/Určení rychlostního omezení u vybraných vlaků při nedostatku skutečných brzdících procent. Pokud jsou uvedeny dvoje brzdící procenta, zadávejte do výpočtu vždy ty spodní.